Allah je oduvijek i zauvijek


Za dijete se kaže da je dio oca kao što je vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao za fatimu. Čovjek na dunjaluku rađa potomstvo jer mu je potrebna pomoć i zbog toga što želi da se nastavi njegovo porijeklo. Čovjeku je to potrebno jer je nemoćan i prolazan, dok je allah svemogući, oduvijek i zauvijek, niko mu i. Sve moje vezano je uz tebe oduvijek. Volim te poput obitelji. I uvijek ću te voljeti. Allah je oduvijek i zauvijek, on je prvi i prije njega nije bilo nikoga i on je posljednji i nakon njega nema nikoga. Nije rođen niti je rodio pa da ga neko naslijedi. Uzvišeni allah daleko od onoga što mu ljudi pripisuju.

Allah, subhanehu ve te. Ala, koji je oduvijek i zauvijek sve zna, sve čuje, sve vidi, svemoćan je. Zbog toga vjernik treba da moli samo svoga gospodara, allaha, subhanehu ve te. Ala, jer je on svemoćan, jer on najbolje poznaje u čemu je korist, jer jedino on poznaje gajb, poznaje budućnost. Vjernik se treba samo na allaha oslanjati, samo se njemu nadati i od njega pomoć tražiti. Da vjerujemo da je allah uzvišeni oduvijek znao, podrobno i uopćeno, oduvijek i zauvijek, sve što je vezano za njegova djela ili djela njegovih stvorenja. Savršenstvo allahovog znanja. Fra marin karačić tekst. Fra marin karačić _____ oduvijek i zauvijek bio si tu kada nitko nije da mi ruku pruži, da me podigne ti vidio si, ti jedini, u meni ono najbolje samo ti si.