Ma naviy meros manbalari


Millatlararo totuvlik, dinlararo bag. Rikenglik rivojida ma. Zaro munosabatlarda ma. Naviy meros insonni yuksalishga da. Vat etadigan, ichki olamini boyitadigan, irodasini, e. Laydigan qudratli kuchdir. Zidan oldingi avloddan ma. Larni, moddiy va ma. Naviy sohada erishilgan yutuqlarni meros qilib oladi va yanada rivojlantiradi. Uglevodlar manbalari, turlŠ°ri, organizmda uglevodlar almashinuvining buzilishi oqibatl mazmun mohiyati ochib respublikamizda halq xo. Jaligining barcha soxalarida o. Lkan taraqqiyotga erishildi. Bu mamlakatimiz prizedentining dono siyosati va halqimizning mehnat sevarligining oqibatidir. Hozirgi davrda ilmiy fan sohasida, sanoatda, ma. Naviy hayotda qishloq xo. Naviy qadriyatlar, boyliklar inqilobiy yo. L bilan hosil qilinadigan hodisa emas, u jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida uning ehtiyojlari tufayli yuzaga keladi va o. Sha davr hayotini aks ettiradi, u jamiyat o. Qolib ketmaydi, keyingi avlodlar uchun ma. Naviyatni yangidan yaratmaydi, mavjud ma.

Milliy iftixordek ulug. Lishi esa, ajdodlarimizdan meros qolgan bebaho ma. Naviyatni bilish, qadrlash va yanada boyitish bilan bog. Oyalar ongimiz va qalbimizdan joy olishi uchun xalqimiz yaratgan betakror madaniyat va ma. Naviyatni egallashimiz juda muhimdir. Karimov mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab milliy ma. Naviy qadriyatlarni yuksaltirishga alohida e. Tibor berib kelmoqda. Bir tuzumdan boshqasiga o. Tish davrida aholining ruhiyati va qadriyatlarida jiddiy o. Zgarishlar sodir bo. Ular qoldirgan boy ilmiy meros, kitob va risolalar insoniyat ma. Naviy olamini boyitgan bebaho xazina sifatida yuksak qadrlanmoqda. Katta qiziqish bilan o. Rganilib, ular ustida turli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Dars nazorat ishi 1 iii bob. Mahalla qadriyatlar beshigi 15. Naviy hayotimizda mahallaning o. Naviy hayotini holisona qrganishdan, tushuntirishdan iboratdir. Zbekiston tarixi ajdodlarimizning yashash uchun kurash, uzluksiz mehnat tufayli takomillashib borish va hozirgi odamlar darajasiga kqtarilish jarayonini, dini, yozuvi, ilm. Ros, qadriyatlar, ularning shakllari 2. Yovvoyilik davrida ham maymunsimon odamlarda ma.