Yu gi oh zexal 107


Di seguito sono elencati gli episodi della serie animata yu. Tên các nhân vật ở đây được lấy theo tên trong phiên bản anime lồng tiếng anh của 4kids entertainment. , yūgiō zearu sekando. Is the continuation of the yu. Anime television series, yu. Est la quatrième série yu. De nihon ad systems et tv tokyo, qui suit yu.

V is the fourth spin. Off anime in the yu. It is produced by nihon ad systems and broadcast by tv tokyo. Kite tenjo, known as kaito tenjo. In the manga and japanese version, is the son of dr. Est un manga écrit et dessiné par kazuki takahashi.